Sukcesy członków KNAA na 145th Audio Engineering Society Convention w Nowym Jorku

Z dumą informujemy o dużym sukcesie członków KN Akustyki Architektonicznej. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w programie Najlepsi z Najlepszych 3.0 studenci mieli szansę wziąć udział w 145th Audio Engineering Society w Nowym Jorku w konkursie projektowym Student Design Competition, w którym członkowie naszego Koła zdobyli trzy pierwsze miejsca:

  • Gold Award: Daniel Krause, „Spectral Contrast Based Feature Extraction Algorithm for Acoustic Event Classification”
  • Silver Award: Adam Szwajcowski, „Design of Harmonic Drum by Means of Shape Optimization”
  • Bronze Award: Kamil Piotrowski, „Interactive sound pressure distribution application”

W konkursie projektowym z 12 nadesłanych zgłoszeń z całego świata 4 dostały się do finału i prezentacji na konferencji (w tym 3 z Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej), nagrodzeni studenci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości ponad 5000$.

Szczegóły są dostępne pod adresem:

 https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/studenckie-prace-z-dziedziny-audio-nagrodzone-w-prestizowych-konkursach/

Uczestnikom Konferencji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Od lewej: Daniel Krause, Bartłomiej Chojnacki, Adam Szwajcowski, Kamil Piotrowski.

OSKA 2016

LOGO OSKA 2016

W tym roku przypadł nam zaszczyt organizacji 3. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków, która odbyła się w dniach 11-13 Marca na Akademii Górniczo-Hutniczej.
W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 100 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas studenci z dziesięciu ośrodków naukowych w Polsce, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele sponsorów.

Historia

Pierwsza OSKA zorganizowana została w grudniu 2013 roku przez studentów należących do Studenckiego Koła Akustyków i odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowali oni niesamowite wydarzenie, w którym studenci zainteresowani akustyką mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązać cenne kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych. Po drugiej edycji konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu, w porozumieniu z kolegami i koleżankami z Poznania postanowiliśmy zmienić formę konferencji tak, aby co roku była ona organizowana przez inny ośrodek naukowy. Dlatego też tegoroczna edycja odbyła się na AGH.

OSKA 2013
1.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2013

OSKA 2014
2.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2014

Konferencja

Na początku konferencji w imieniu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zabrał głos prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Bardzo ciepło powitał on wszystkich uczestników konferencji, mówiąc że widząc tak liczne grono młodych akustyków jest już spokojny o rozwój akustyki w Polsce.

Następnie miał miejsce wykład plenarny, który wygłosił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH – Kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej. Przedstawił on badania i projekty realizowane w laboratorium. W niektórych z nich uczestniczyło również nasze koło naukowe, o czym profesor wspominał wielokrotnie podczas wykładu.

Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński - kierownik Laboratorium Akustyki TechnicznejDr hab. inż. Tadeusz Kamisiński – kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej

Następnie zabrał głos Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol, która była głównym sponsorem konferencji. Opowiedział on o tym jak ważną rolę w akustyce pełni sufit.

Jacek Śliwiński - przedstawiciel firmy BarrisolJacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji miejsce przy mikrofonie zajęli studenci. Przez trzy dni wygłosili oni aż 26 referatów z różnych dziedzin akustyki, takich jak akustyka architektoniczna, elektroakustyka, inżynieria dźwięku, akustyka środowiska, psychoakustyka, protetyka słuchu i akustyka mowy. Referaty zostały podzielone na sześć sesji: „Rozproszone dźwięki”, „Z mikrofonem po świecie”, „Mierzysz i wiesz”, „Podstępy akustyki”, „Niech stanie się dźwięk”, „Słuchaj uchem, a nie brzuchem”.

Konkursy

Część referatów brała udział w konkursie na najlepszy referat. Przedstawione przez nich prace naukowe oraz ich prezentacja oceniane były przez pracowników naukowych oraz studentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Nautilus, a także zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez firmę Brüel & Kjær.

1 miejsce – Wojciech Binek (AGH) z referatem „Analiza metod geometrycznych stosowanych w optyce pod kątem możliwości ich zastosowania w akustyce”
2 miejsce – Bartłomiej Chojnacki i Michał Ziobro (AGH) z referatem „Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali w zakresie ultradźwięków”
3 miejsce – Maciej Blaszke, Dawid Weber i Szymon Zaporowski (Politechnika Gdańska) z referatem „Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne”

Zwycięzcy konkursu na najlepszy referat Dawid Weber, Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Wojciech Binek, Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro – zwycięzcy konkursu na najlepszy referat

Dodatkowo zorganizowano konkurs publiczności, w którym brały udział wszystkie referaty. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów uczestnicy konferencji wraz z przedstawicielami sponsorów mogli oddać swoje głosy na najciekawsze referaty. Zwycięzcą w tym konkursie został Adam Szwajcowski (AGH) z referatem „Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła”. Nagrodę ufundowała firma Ecophon.

Adam Szwajcowski - zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI - Elą ManiakowskąAdam Szwajcowski – zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI – Elą Maniakowską

Podsumowanie

Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy w tym roku organizować konferencję, na którą tak licznie przybyły osoby z wielu ośrodków naukowych.

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie

Konferencja jednak nie mogłaby się odbyć bez wsparcia wszystkich partnerów, patronów konferencji i sponsorów.

Dziękujemy serdecznie Polskiemu Towarzystwu Akustycznemu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej za objęcie patronatu nad konferencją. Dziękujemy również naszym partnerom – Fundacji dla AGH, która wsparła nas swoim doświadczeniem oraz możliwościami, a także Kołu Naukowemu Edytorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za przygotowanie wspaniałej książki abstraktów.

Ogromne podziękowania za wsparcie konferencji składamy także firmie Barrisol – głównemu sponsorowi konferencji, a także firmom Nautilus, Brüel & Kjær, Ecophon, EC Test Systems, Fermacell, Nautilus, Nowy Styl Group, Svantek, Soundplan. Dziękujemy za powierzone nam zaufanie oraz za wkład włożony w rozwój akustyki w Polsce.

Wielkie podziękowania należą się także członkom Komitetu Naukowego konferencji. Dziękujemy za czuwanie nad stroną naukową konferencji.

Na koniec składamy podziękowania organizatorom konferencji oraz wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas po to by dopilnować, aby konferencja była na najwyższym poziomie.

Komitet Organizacyjny i wolontariusze Komitet Organizacyjny i wolontariusze

3. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich studentów na 3. Ogólnopolską Studencką Konferencję Akustyków – OSKA 2016. Odbędzie się ona w dniach 11-13 marca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i wystąpienia z referatem. Na wystąpienie przewidujemy 15 minut + 5 minut na dyskusję. Tematyka OSKI obejmuje wszystkie działy akustyki.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji:
www.oska2016.agh.edu.pl

Studenckie Spotkanie Architektury z Akustyką – część 1: Fundamenty Akustyki

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań poświęconych akustyce w architekturze. Będą miały one, w zależności od tematu, formę prelekcji, seminarium, dyskusji. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami akustyki, zaprezentowanie różnego rodzaju rozwiązań oraz zwrócenie uwagi na to, jak bardzo kwalifikowana akustyka jest potrzebna w nowoczesnym budownictwie i architekturze.

W ramach pierwszego spotkania postaramy się zapoznać słuchaczy z wiedzą o akustyce potrzebną do zrozumienia jej podstaw. Będzie to punkt wyjściowy do następnych spoktań, na których planujemy poruszać bardziej szczegółowe kwestie. Na pewno będziecie mogli się dowiedzieć o tym jak zachowuje się dźwięk, jakich podstawowych parametrów używamy do jego określania oraz co one oznaczają.

Zapraszamy przede wszystkim studentów architektury, architektów, studentów budownictwa i wszystkich tych, którzy akustyką są zainteresowani.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1661253670821978/

 

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej świętuje 10-lecie swojej działalności!

Nasze Koło działa już dziesięć lat. W tym czasie zarejestrowano 301 członków, wygłoszono 326 referatów na sesjach studenckich i konferencjach naukowych. Uczestniczono w wielu prestiżowych pracach i ekspertyzach akustycznych, takich jak: renowacja sali Opery Lwowskiej, modernizacja Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie czy przebudowa i rozbudowa Teatru Capitol we Wrocławiu. Działalność Koła zaowocowała stałą współpracą z wieloma jednostkami kultury i nauki. Wśród licznych Wychowanków Koła są obecni pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, którzy w ten sposób kontynuują nabytą pasję.

Z okazji rocznicy odbywają się spotkania z przedstawicielami firm związanych z akustyką – wykłady, warsztaty i szkolenia. Odwiedzili nas też zaprzyjaźnieni studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W piątek 20 marca odbędzie się oficjalna uroczystość obchodów, na które zostali zaproszeni: władze uczelni, pracownicy naukowi, przedstawiciele współpracujących z nami firm i ośrodków kultury oraz byli i obecni członkowie koła.

Spotkanie 18.11.2014

Już jutro (18.11) odbędzie się kolejne spotkanie Koła.
Miejsce i godzina bez zmian – sala 103/D1 o 19:00.

Na spotkaniu dowiemy się o tym, jakie badania i prace są wykonywane w Laboratorium Akustyki Technicznej oraz jakie projekty będą wykonywać członkowie naszego koła na grudniową Konferencję Studenckich Kół Naukowych.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby do nas dołączyć, a nie udało im się jeszcze pojawić na poprzednich spotkaniach Koła.

Pierwsze spotkanie 2014/15 – relacja

Pierwsze oficjalne spotkanie KN AA w sezonie 2014/2015 za nami. Wciąż nie możemy wyjść z podziwu jak wielu z Was zdecydowało się wczoraj do nas dołączyć!

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie tematów referatów na grudniową sesję kół do końca tego miesiąca, gdyż termin składania streszczeń upływa 04.11.2014 r.

Pierwsze spotkanie 2014/15

Zapraszamy wszystkich studentów chętnych do odkrywania razem z nami akustyki na zebranie koła. Mile widziani studenci Inżynierii Akustycznej, ale też wszelkich innych kierunków studiów na AGH. Jeśli macie własne pomysły na badania, chcecie uczestniczyć w projektach realizowanych przez innych, chcielibyście wziąć udział we wszelkiego rodzaju grantach i wycieczkach to najlepszym miejscem jest nasze koło. Czekamy na was 14 października 2014 r. o godzinie 19:00 w 103/D1.